پروژه های اوپن سورس و نگاهی به TDD

توی این قسمت پادکست با ادیب فرامرزی لید اندروید شرکت تپسی در مورد کتابخونه lives و WatchTowerش و مشارکت در پروژه های اوپن سورس صحبت میکنیم و در انتها نگاهی به TDD میندازیم

درباره ادیب فرامرزی

ادیب لید گروه اندروید شرکت تپسی رو به عهده داره

نوت ها

نوت های اضافی

پروژه های کاتلینی

توی این قسمت پادکست با مهدی نوری در مورد پروژه اوپن سورس Tedu صحبت میکنیم و در انتها نگاهی به کتابخونه Poolakey میندازیم. ادامه